Windows-Data-Recovery Logo

Vilkår og betingelser

Windows-Data-Recovery gør information og produkter tilgængelige for dig på dette websted underlagt følgende vilkår og betingelser. Ved at gå til dette websted accepterer du disse vilkår og betingelser. Windows-Data-Recovery forbeholder sig ret til at søge alle retsmidler i lov og i egenkapital for enhver overtrædelse af disse vilkår og betingelser. Ved at gå til dette websted accepterer du disse vilkår og betingelser. Windows-Data-Recovery forbeholder sig retten til at søge alle retsmidler i lov og i egenkapital for enhver overtrædelse af disse vilkår og betingelser. Du kan få vist alle tilgængelige oplysninger på webstedet, medmindre andet er angivet. Enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt er givet heri, er forbeholdt Windows-Data-Recovery. Der kan være iboende farer ved brugen af ​​softwaren, der er tilgængelig til download fra dette websted. Download og brug af software er underlagt slutbrugerlicensaftalen, der er inkluderet eller ledsaget af softwaren.

BILLEDER

Alle logoer, stænkskærme, sidehoveder, billeder og grafik, der vises på dette websted (samlet kaldet "Marks"), ejes proprietært af Windows-Data-Recovery eller dets leverandører. Undtagen som udtrykkeligt tilladt heri, er download, brug, udpakning, kopiering, transmission, visning, ændring eller distribution af mærker i enhver form eller på nogen måde uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Windows-Data-Recovery forbudt.

COPYRIGHT

Oplysningerne på dette websted (inklusive uden begrænsning, tekst, grafik, billeder, logoer, lyde og software) er beskyttet af ophavsret. Al ophavsret til oplysningerne på dette websted ejes af Windows-Data-Recovery eller dets leverandører og er beskyttet af copyright-love i Storbritannien.

VAREMÆRKE

De varemærker, logoer og servicemærker ("Mærker"), der vises på dette websted, tilhører Windows-Data-Recovery, dets licensgivere og / eller andre tredjeparter. Du har ikke tilladelse til at bruge mærkerne uden forudgående skriftligt samtykke fra Windows-Data-Recovery eller sådanne tredjeparter, der måtte eje mærkerne.

DIN FEEDBACK

Eventuelle kommentarer eller materiale, der sendes til Windows-Data-Recovery, herunder, uden begrænsning, til spørgsmål, kommentarer, forslag eller anden relateret information vedrørende softwaren, dette websted eller andre produkter, programmer eller tjenester fra Windows-Data- Recovery ("Feedback") betragtes som ikke-fortroligt. Windows-Data-Recovery er ikke forpligtet af nogen art med hensyn til sådan Feedback og skal være fri til at reproducere, bruge, afsløre, udstille, vise, transformere, oprette afledte værker og distribuere Feedback til andre uden begrænsning og skal være gratis at bruge ideer, koncepter, know-how eller teknikker indeholdt i sådan feedback til ethvert formål overhovedet, inklusive men ikke begrænset til udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der indeholder sådan feedback.

Prisfastsættelse af Windows-Data-Recoverys produkter

Anmodninger om tilbud kan sendes til Windows-Data-Recovery via e-mail eller via webformularerne. Windows-Data-Recovery udsteder skriftlige tilbud til dig baseret på den aktuelle pris og tilgængelighed.

Windows-Data-Recovery vil angive prisen på licenserne, produktopgraderinger og softwareforsikring på webstedet. Priser og produkttilgængelighed kan ændres uden varsel. Versionopgraderinger kan kræve bevis for køb af kvalificerende software. Alle priser er underlagt gældende salgs- eller merværdiafgift. Alle priser og tilgængelighed kan ændres, medmindre det er aftalt via en bindende ordrebekræftelse eller en kontrakt underskrevet af begge parter.

Windows-Data-Recovery forbeholder sig retten til at annullere ordrer / anmodninger i forbindelse med afbrydelse eller utilgængelighed af produkter og kampagner og til enhver tid at rette dette websted inklusive prisfejl.

Links til tredjeparter

ALLE OPLYSNINGER, DER LEVERES PÅ DENNE WEBSIDE, GIVES PÅ EN "SOM DET ER" BASIS UDEN GARANTIER, GARANTIER ELLER REPRÆSENTATIONER FOR ALLE SLAG. WINDOWS-DATA-Gendannelse hermed FRASKRIVER FRASKRIVELSE, I FULDSTE OMFATTNING TILLADT LOVGIVNING, ALT UDTRYKT, UNDERFORSTÅET, STATUTORISK ELLER ANDEN GARANTI, GARANTIER ELLER REPRÆSENTATIONER, INKLUDERENDE, IKKE BEGRÆNSET, ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE.

Ansvarsbegrænsning

Hverken Windows-Data-Recovery eller nogen af ​​dets tilknyttede virksomheder, datterselskaber, direktører, agenter, medarbejdere eller andre repræsentanter er ansvarlige for direkte, indirekte, specielle, tilfældige, følgeskader, straffende og / eller eksemplariske skader inklusive uden begrænsning , tab af fortjeneste eller indtægter, tab af data og / eller tab af forretning i forbindelse med dette websted eller brug af eller manglende evne til at bruge dette websted eller tillid til indholdet indeholdt heri, selvom Windows-Data-Recovery anbefales muligheden for sådanne skader.

ERSTATNING

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde Windows-Data-Recovery, dets tilknyttede selskaber og deres officerer, direktører, agenter og medarbejdere uskadelige fra og mod ethvert krav, tab, skader, forpligtelser, omkostninger og udgifter, herunder advokater gebyrer, der opstår som følge af eller i forbindelse med din forkert brug af dette websted eller din overtrædelse af vilkårene og betingelserne herfor.

Hvis du har spørgsmål, kan du besøge vores kundeservicecenter for at få hjælp. Tak.